Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri

  • Anasayfa
  • Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri

Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri

Sütaş'tan Bölgesel Kalkınma Projesi

1975 yılından beri sadece süt ve süt ürünlerine odaklı olarak faaliyet gösteren SÜTAŞ; Karacabey, Aksaray ve Tire’deki yatırımlarından sonra Türkiye’deki 4. Entegre Tesisini Bingöl’de kuruyor. SÜTAŞ’ın Bingöl yatırımı, Makedonya ve Romanya’daki yurtdışı tesisleri de dikkat alındığında firmanın 6. Tesisi durumunda olacak. SÜTAŞ, tesislerinde yılda yaklaşık 800 milyon litre süt işlemektedir.

Bingöl’ün arazi varlığının %52’si mera ve çayır, %32’si orman arazisinden oluşmaktadır. Bu sebeple hayvancılık sektörü açısından Bingöl’ün oldukça iyi bir potansiyeli olduğu bilinmektedir.

Üniversite bünyesinde Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi’nin bulunmasının yanı sıra Et ve Süt Kurumu gibi hayvancılık sektörü açısından önemli kurumlar da Bingöl’de yer almaktadır. Buna ek olarak, ilimizde sektör için yoğun devlet destekleri de mevcuttur.

Ayrıca ilimiz; genç, dinamik nüfusa ve sağlam altyapı hizmetlerine sahiptir. Tüm bu unsurlar hesaba katıldığında Bingöl, yatırım ortamı anlamında oldukça cazip bir yer konumundadır.

SÜTAŞ, ilin sağladığı bu avantajları iyi değerlendirmek adına Türkiye’de kuracağı dördüncü entegre süt tesis yatırımı için Bingöl’ü seçmiştir. Ayrıca SÜTAŞ’ın bu yatırımı kamuoyu tarafından Süper Teşvik olarak da adlandırılan ‘‘Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi’’kapsamında devlet tarafından desteklenmektedir. Bu sistemde projelerin nitelik ve ihtiyaçları doğrultusunda çok çeşitli destekler sunulmaktadır. SÜTAŞ’a da Bingöl’deki tesis yatırımına özgü destekler sunulmuştur.

Yatırım tutarının yaklaşık 734 Milyon TL olacağı bu tesis ile SÜTAŞ, Türkiye’deki üretim kapasitesini %30 oranında arttırmayı hedeflemektedir. SÜTAŞ, Bingöl tesislerinde 1063 ton/gün süt işleyip, 600 ton/gün yem ve 80 ton/gün organomineral gübre ile 6.4 MW/h elektrik üretecek, 10000 baş sağmal kapasiteli 5 adet damızlık süt sığırı geliştirme çiftliği, 6500 baş kapasiteli 1 adet yetiştirme çiftliği ve 5000 baş kapasiteli 1 adet besi çiftliği yatırımı yapacaktır. Ayrıca bu yatırım kapsamında genomik seleksiyon ve embriyo üretim merkezi de kurulacak olup; bölge şartlarına uygun ırkların geliştirilmesi de planlanmaktadır. Yatırım tamamlandığında ise tesis 1012 kişiye doğrudan istihdam sağlayacaktır.

Bu tesisin kurulması ile süt üretimi ve onun yaratacağı geniş etki sayesinde bölge ekonomisinin canlandırılması amaçlanmaktadır. Süt üretiminin verimli, sağlıklı ve sürdürülebilir olması için SÜTAŞ’ın alım garantisi sağladığı bir “Sözleşmeli Süt Sığırcılığı” ve “Sözleşmeli Kaba Yem Üretimi” modelinin hayata geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu model ile SÜTAŞ, yaklaşık 5000 üretici aileyle birlikte çalışacak olup, bölge çiftçilerine ve diğer tedarikçilere her ay ortalama 67 Milyon TL düzenli gelir sağlayacaktır.

Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte Bingöl’e 250 km uzaklığa kadar olan tüm bölgede üretilen süt ve yem bitkileri bu tesis için önemli bir pazar olacaktır. Bölgede hayvancılığa ve yem bitkilerine ilişkin; makine-ekipman üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, inşaat, yeni tarımsal teknolojilerin, otomasyonun ve sürü yönetiminin gerektirdiği yazılım ve programların üretimi, mekanik, elektrik ve elektronik alanlarında destek hizmetlerinin sağlanması gibi yatırımla ilişkili sektörlerde yatırımın çarpan etkisi de hesaba katıldığında önemli gelişmeler yaşanacağı öngörülmektedir. Bu büyük tesis, sadece Bingöl değil, çevre illerin de ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Yaklaşık 10000 aile bu tesisin pozitif dışsallığından etkilenecektir.

Geniş etkileri de dikkate alınarak, Bingöl’deki Sütaş yatırımının ‘‘Bölgesel Kalkınma Projesi’’olarak ele alınması, bölgenin bitkisel yem üretimi, hayvancılık ve süt hayvancılığının geliştirilmesi açısından pilot bölge olarak seçilmesi ve bu amaçla uygun destek programlarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.İşletme Galerisi

Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri

Haberler ve Projeler

Kurtsan’ı seçmek için çok fazla sebebiniz var...

Es Süt

1999 yılında İzmit’te bir aile şirketi olarak ticaret hayatına başlayan ES Group, kurulduğu ...

Hızlı İletişim